Home

Informatie

Cursussen

EHBO vereniging

Cursusdata

Contact
     
Opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV)
In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers, conform de gestelde eisen, op te leiden als bedrijfs-hulpverlener.

De basisopleiding bedrijfshulpverlening van A1 trainingen voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

De cursus (zowel opleiding als herhaling) wordt in het Nederlands gegeven maar kan k worden gegeven in het Engels: Emergency Response Officer, Basic training/Emergency Response Team, Basic training.


Doelgroep
Personen die deel uit (gaan) maken van de BHV-organisatie en hiervoor deze opleiding nodig hebben.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat tot het verlenen van bijstand zoals hieronder omschreven:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;

  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw;

  • het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Onderwerpen

  • Eerste Hulp; bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen, uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, shock;
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand; gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand;
  • Ontruiming; begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen;

  • Communicatie; het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten, gebruik van communicatiemiddelen.

Vooropleiding
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Vrijstelling
Cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma kunnen vrijstelling aanvragen voor het onderdeel Levensreddende Eerste Handelingen van de BHV cursus. Deze cursisten volgen dan alleen maar de brand-, communicatie- en ontruimingsdag.

Opleidingsduur
naar keuze 1 dag of een 2-daagse opleiding

Lesmateriaal
Voorafgaande aan de cursusdag ontvangt u het lesmateriaal.

Certificaat / Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een certificaat en/of diploma naar keuze, informeer naar de diverse diplomamogelijkheden.
Verder kan de opdrachtgever kiezen voor het wel of niet afsluiten van een verzekering voor zijn BHV-ers.

Geldigheidsduur
Aangezien het noodzakelijk is ten alle tijden te beschikken over parate kennis en vaardigheden raadt A1 trainingen aan, de cursus BHV n keer per jaar te herhalen.

Prijs
Kosten cursus (per persoon):

1 daagse cursus: 195,00 euro
2 daagse cursus: 249,00 euro


Inschrijven voor de cursus? Klik hier.


                algemene voorwaarden | studievoorwaarden | klachtenprocedure

 
 
| Home | Informatie | Cursussen | EHBO vereniging | Cursusdata | Contact |

Copyright 2006-2017. KJ webdesign. All Rights Reserved.