Home

Informatie

Cursussen

EHBO vereniging

Cursusdata

Contact
     


A1 Trainingen verzorgt o.a. (herhalings)cursussen op het gebied van AED/BLS, BHV, EHBO, EHBO aan kinderen/PBLS en preventiemedewerker.

De BHV cursus ( opleiding en herhaling ) kan ook in het ENGELS gegeven worden: Emergency Response Officer, Basic training/Emergency Response Team, Basic training.

Ook zijn mogelijk:        

Engelstalige EHBO cursus:            FIRST AID course

Engelstalige AED cursus:               AED user course

De overheid heeft een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners opgesteld. Als bedrijfshulpverleners volgens dit profiel worden opgeleid, is er sprake van een algemene basiskennis. Bovenop dat basisniveau zijn er aanvullende opleidingen voor de specifieke situatie binnen het bedrijf. Als er in uw bedrijf bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt is alleen een basisopleiding doorgaans niet voldoende.

Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dient te worden beoordeeld welke aanvullende opleidingen noodzakelijk zijn. A1 Trainingen kan u hierbij natuurlijk behulpzaam zijn.

De nieuwe Arbowet is per 1 januari 2007 van kracht geworden. Met deze nieuwe wet krijgen werkgevers en werknemers zelf meer ruimte om het arbobeleid in te vullen. Als werkgever bent u wettelijk verplicht een preventiemedewerker binnen uw organisatie aan te stellen en op te leiden. In organisaties met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden. Uiteraard kunt u ook deze opleiding door A1 Trainingen laten verzorgen.

De inhoud van de opleidingen is gebaseerd op het opleidingsprofiel dat is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De EHBO-opleidingen voldoen aan de richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad.

Voor het aanvragen van informatie over cursussen en opleidingen of andere vragen kunt u contact opnemen met A1 Trainingen.

 
 
| Home | Informatie | Cursussen | EHBO vereniging | Cursusdata | Contact |

Copyright 2006-2017. KJ webdesign. All Rights Reserved.