Home

Informatie

Cursussen

EHBO vereniging

Cursusdata

Contact
     
 
 
 
spacer
  EHAK/PBLS

Preventie
medewerker

Cursusdata
 
spacer
 
Herhalingen:
 
 

BHV-
Practicum
 


Cursusdata
Opleiding preventiemedewerker
Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland gewijzigd. Als werkgever bent u wettelijk verplicht een preventiemedewerker binnen uw organisatie aan te stellen en op te leiden. Sinds 1 januari 2007 mag een werkgever in organisaties met maximaal 25 werknemers zelf als preventiemedewerker optreden.

Het aanstellen van een preventiemedewerker levert voordeel op voor uw bedrijf of organisatie. Zo bespaart u op de kosten van de Arbo-dienst en kunt u verzuim zo mogelijk nog gerichter voorkomen en aanpakken.

Takenpakket preventiemedewerker
Het takenpakket van de preventiemedewerker omvat o.a. de volgende onderwerpen:
  • Het adviseren van de werkgever (en de eventuele OR) met betrekking tot arbeidsomstandigheden
  • Het fungeren als vraagbaak op het gebied van veiligheid en Arbo-zorg
  • Het optreden als tussenpersoon richting externe deskundigen en fungeren als centraal meldpunt voor ongevallen, bijna ongevallen en onveilige situaties
  • Het ondersteunen bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Het voorkomen van verzuim
  • Het verzorgen van voorlichting en instructie

Vooropleiding
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Opleidingsduur
7 uren (1 dag of 2 dagdelen)

Lesmateriaal
Bij aanvang van deze cursus ontvangt u het cursusboek. Er is een examen aan deze cursus verbonden.

Groepsgrootte
Minimaal aantal deelnemers is 4 cursisten. Maximaal 16 cursisten.

Prijs
Kosten cursus (per persoon): 195,00 euro

Inschrijven voor de cursus? Klik hier.


                algemene voorwaarden | studievoorwaarden | klachtenprocedure

 
 
| Home | Informatie | Cursussen | EHBO vereniging | Cursusdata | Contact |

Copyright 2006-2017. KJ webdesign. All Rights Reserved.